Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

MAGELLAN 50 EC

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 500 g/L İmazalil
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: G1,3
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 

Domates

Sebzelerde kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

30 ml/ 100 L su

 

3 gün

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

30 ml/ 100 L su

 

3 gün

Turunçgiller

Mavi küf çürüklüğü 

(Penicillium italicum)

400 ml/100 L sulu mum

3 gün

Hıyar

(sera)

Sebzelerde kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

30 ml/100 L su

3 gün

Biber

(sera)

Sebzelerde kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

30 ml/100 L su

3 gün

Patlıcan

(sera)

Sebzelerde kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

30 ml/100 L su

3 gün

Kornişon

(sera)

Sebzelerde kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

30 ml/100 L su

3 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Sebzelerde kurşini küf (Domates, Patlıcan, Biber): Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 15 gün arayla yapılmalıdır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Turunçgillerde mavi küf çürüklüğü: Uygulamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan önce yapılacak uygulamalarda son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir. Uygulamalarda tüm meyve yüzeyinin kaplanmasına dikkat edilmelidir.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Captan, Carboxin maddeli bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Uygulama için karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 ml * 50 Adet
  • 250 ml * 40 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor