Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

Extralin PRO SC 765

Ürün Grubu: BGD
Aktif Madde: 720 g/l Ethephon + 45 g/l Cyclanilide
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: -
Bitki Uygulama Şekli Dozu            Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk       Koza açılmasını hızlandırarak erken ve bir defada hasat olanağı sağlamak, yaprak dökümü ile hasadı kolaylaştırmak ve pamuğu makinalı hasada hazırlamak

200 ml/da

175 ml/da

Teknik olarak tepeye yakın ve hasat edilebilir kozalar olgunlaştığında (bıçakla kolayca kesilemeyecek kadar sert ve kesitte tohum çevresi açık kahverengi olduğunda)
14 gün

 

KULLANIM ŞEKLİ:

İyi bir ıslatma için yer aletleriyle dekara 20-30 litre su kullanılmalıdır. 6-8 saat içerisinde yağmur bekleniyorsa uygulama yapılmamalıdır.

EXTRALİN PRO SC 765 uygulamasından sonraki 30 gün içerisinde mısır, hububat; 60 gün içerisinde yaprağı yenen sebzeler; 120 gün içerisinde havuç, turp gibi kökü yenen sebzeler ekmeyiniz.

HASAT:

Randımanlı bir hasat için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Uygulamadan itibaren 14 gün geçmeden hasat yapılmamalı, bir kayba neden olmamak için de hasat çok geciktirilmemelidir. Normal koşullarda uygulamadan 14-21 gün sonrası hasat için uygundur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 5 L*4 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor