Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

EMPOWER

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 75 g/L Mesotrione + 30 g/L Nicosülfuron
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: F2,27; B,2
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU

SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ  SÜRE

 

 

 

 

 

 

 

 

Mısır

İmampamuğu (Abutilon theophrastii)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Topalak (Cyperus rotundus)

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yabani bamya (Hibiscu trionum)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum)

Ebegümeci (Malva sylvestris)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium)

Sirken (Chenopodium album)

 

 

 

 

 

 

 

 

200 ml /da

Çıkış sonrası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 gün

 

 

* Patlatmalık mısır ve tatlı mısırda kullanılmaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ: Mısırın her döneminde güvenle kullanabilir ancak en geç uygulama zamanı mısırın 8 yapraklı olduğu dönemdir. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk ve nemli, son derece kurak hava koşulları gece ve gündüz arasındaki aşırı sıcaklık faklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır tarafından iyi tolere edilir.

DiKKAT:

-Uygulama sırasında ilacın rüzgar ile çevredeki şeker pancarı, bakla, sebze, bağ ve meyve alanlarına taşınması engellenmelidir.

-EMPOWER, organik fosforlu bir toprak ilacının kullanıldığı durumlarda uygulanmamalıdır. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea’ li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalı, ve bu grup bileşiklerle  ardışık uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yeni ilaçlanmış alanlara otlatma için hayvan sokulmamalı, bu alanlardan ot alınmamalıdır.

Münavebe ve tekrar ekim: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise ardından tekrar mısır ekilebilir. Bu durumda çıkıştan sonra mısır bitkisinde çok az da olsa bazı geçici etkiler görülebilir. Bu nedenle ekim öncesi bir toprak sürümü tavsiye edilmelidir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday ve arpa ekilebilir. Şeker pancarı ve ayçiçeği gibi hassas bitkilerde bekleme süresine ve toprağın yağmur almasına özen gösterilmelidir.

DİKKAT: Şekerpancarı, bezelye ve bakla ekimi EMPOWER uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilemez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken ilaçlama yapılmamalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygun olmayan hava koşullarında, çıkış sonrası olarak kullanılacak diğer ilaçlarla tank karışımı yapmaktan kaçınılmalıdır. Organik fosforlu ilaçlarla karıştırmayınız. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea’li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalıdır.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet
  • 4 L * 4 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor