Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SOLUTRIN EC 050

Ürün Grubu: Biyosidal İnsektisitler
Aktif Madde: % 5 Cyfluthrin
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)

Zararlı Türü-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama dozu

Uygulama aralığı

Sivrisinek

(Ergin)

Boş kapalı alan, Püskürtme

80 ml ürün,

9920 ml su ile seyreltilerek,

50 ml/m2 alana uygulanır.

(0.02 g a.i./m2)*

Sivrisinek artışında yeniden uygulanabilir.

Hamamböceği

(Ergin)

Boş kapalı alan, Püskürtme

160 ml ürün,

9840 ml su ile seyreltilerek,

50 ml/m2 alana uygulanır.

(0.04 g a.i./m2)*

Hamamböceği artışında yeniden uygulanabilir.

Karasinek

(Ergin)

Boş kapalı alan, Püskürtme

120 ml ürün,

9880 ml su ile seyreltilerek,

50 ml/m2 alana uygulanır.

(0.03 g a.i./m2)*

Karasinek artışında yeniden uygulanabilir.

Sivrisinek

(Ergin)

Açık Alan,  

ULV (Soğuk sisleme)

1 L ürün,

24 L su ile seyreltilerek,

0,5 L/ha alana uygulanır.

(1.0 g a.i./ha)*

Sivrisinek artışında yeniden uygulanabilir

*a.i.: Aktif madde (Dünya Sağlık Örgütü’ne uygundur)

Kullanma şekli:

SOLUTRİN EC 050, Emülsiyon Konsantre formunda, temas ve yutma etkili bir insektisittir. İçeriğindeki cyfluthrin aktif maddesi, sinir sistemi üzerinde etkilidir. Hızlı temas etkili insektisit grubuna dahildir ve suyla kolayca karışır. Tabloda belirtilen doza uygun olarak hazırlanan karışım, püskürterek (sırt pülverizatörü, el veya sırt pompaları, ULV) hedef alanlara uygulanır.

Karışımın hazırlanması: Uygulanacak alan ve cihaza uygun olarak tabloda belirtildiği gibi ilaç ve su karışımı yapılır.

Kullanım yerleri: Hedef haşerenin barındığı, beslendiği, dinlendiği, üreyip çoğaldığı her türlü açık ve boş kapalı alana yukarıdaki uygulama oranına göre uygulanır.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor