Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

K-ORBİT WG 250

Ürün Grubu: Biyosidal İnsektisitler
Aktif Madde: %25 (saf) Deltamethrin
Formülasyon Şekli: Suda eriyen granül (WG)

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Seyreltme oranı, Uygulama oranı ve dozu

Uygulama aralığı

Karasinek

(Ergin)

Boş kapalı alanlar.

4 g ürün, 5 L su ile karıştırılarak 50 ml / m2 alana uygulanır.

(10 mg a.i/m2)

Karasinek

artışında yeniden uygulanabilir.

Hamamböceği

(Ergin)

Boş kapalı alanlar.

12 g ürün, 5 L su ile karıştırılarak 50 ml / m2 alana uygulanır.

(30 mg a.i/m2)

Hamamböceği artışında yeniden uygulanabilir.

 

Kullanma Şekli:

K-Orbit WG 250, Halk Sağlığı kullanımında, karasinek ve hamamböceği kontrollerinde etkili güçlü bir WG (suda eriyen granül) formülasyondur. Tabloda belirtilen doza uygun olarak hazırlanan ürün, püskürterek (sırt pülverizatörü, el veya sırt pompaları) veya fırça ile sürülerek kullanılabilir.

Karışımın hazırlanması: Uygulanacak alana uygun olarak tabloda belirtildiği gibi ürün ve su karışımı yapılır.

Kullanım yerleri: Hedef haşerenin barındığı, beslendiği, dinlendiği, üreyip çoğaldığı her türlü boş kapalı alana yukarıdaki uygulama oranına göre uygulanır.

Uygulama sonrası 1 saat kapalı bırakılan alan, en az 1 saat havalandırılır


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor