Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SPONSOR AQUA

SPONSOR AQUA

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 455 g/l Pendimethalin
Formülasyon Şekli: Kapsül Süspansiyon (CS)
Kimyasal Grubu: K1:3

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR   

BİTKİ ADI KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR KULLANIM DOZU
AYÇİÇEĞİ

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus L.)

Sirken (Chenopodium album)              

Kirpi darı  (Setaria viridis L.)                

Ekimden önce toprağa karıştırılarak kullanılır

  300 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

SPONSOR AQUA iyi hazırlanmış, keseklerden, yabancı ot ve daha önce ekilen bitkilerin artıklarından temizlenmiş toprağa uygulanır. SPONSOR AQUA, yelpaze tipi meme takılmış yer aletleriyle yeterli su kullanılarak uygulanmalıdır.

Ayçiçeği: En iyi sonuç SPONSOR AQUA’ nin ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir. Tarla keseksiz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. SPONSOR AQUA ekim öncesi, tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırma zorunlu değildir.

Kurak şartlarda SPONSOR AQUA uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

Uygulamadan sonra ekilebilecek bitkiler:

Hemen: Pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler.

6 ay sonra: Diğer bitkiler.

Bitki koruma ürünü uygulanan tarla herhangi bir nedenle bozulduğunda:

Toprak 15 cm işlenerek: Buğday, arpa, mısır, pamuk, patates, fasulye, soya ve bezelye;

Toprak işlenmeden: Mısır, fasulye ve bezelye ekilebilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilez. Eğer bir karışıma ihtiyaç duyulursa ayrı bir kapta ön karışım testi yapılmalıdr. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor