Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TALAV 20 WP

Ürün Grubu: Akarisit
Aktif Madde: % 20 Tebufenpyrad
Formülasyon Şekli: Islanabilir Toz (WP)
Kimyasal Grubu: 21 A
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Avrupa kırmızıörümceği

(Panonychus ulmi)

37,5 g/100 L su

7 gün

Akdiken akarı

(Tetranychus viennensis)

30 g/100 L su

Armut

Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

100 g/100 L su

7 gün

Fasulye

Pamuk kırmızıörümceği

(Tetranychus cinnabarinus)

75 g/100 L su

7 gün

*Bağ

İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

50 g/100 L su

7 gün

Çilek

Pamuk kırmızıörümceği

(Tetranychus cinnabarinus)

60 g/100 L su

7 gün

Pamuk

Kırmızıörümcek

(Tetranychus spp.)

60 g/da

7 gün

Karpuz

(sera)

İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

75 g/100 L su

7 gün

Gül

(süs bitkisi)

Pamuk kırmızıörümceği

(Tetranychus cinnabarinus)

60 g/100 L su

7 gün

Karanfil

(süs bitkisi)

Kırmızıörümcek

(Tetranychus spp.)

60 g/100 L su

7 gün

Domates

(sera)

İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

75 g/100 L su

3 gün

Biber

(sera)

İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

75 g/100 L su

3 gün

Hıyar

(sera)

İki  noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

40 g/100 L su

7 gün

Kornişon

(Sera)

İki  noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

40 g/100 L su

7 gün

Domates

(tarla)

İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

75 g/da

7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

ETKİ ŞEKLİ: Temas ve mide yoluyla etkili, aynı zamanda translaminar özelliğe sahip bir akarisittir. Kırmızı örümceklerin larva, nimf ve erginlerini kontrol eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Fasulye Pamuk kırmızıörümceğine karşı; Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda uygulama yapılmalıdır.

Biber (sera), Domates (sera-tarla) ve Hıyar (sera), Kornişon (sera) İki noktalı kırmızıörümceğine karşı:  biberde dekar başına 20 yaprak sayıldığında yaprak başına ortalama 3 adet, domates, hıyar ve kornişonda ise dekar başına 10 yaprağa bakıldığında yaprak başına ortalama 5 adet canlı  kırmızıörümcek  görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Karpuz(sera)-İkinoktalı kırmızıörümcek: Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nifm ve erginlerinin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adetine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Çilek Pamuk kırmızıörümceğine karşı;

Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu - Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Elma Avrupa kırmızıörümceği, Akdiken akarına karşı; Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Armut Armut psillidine karşı; Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, 2. ve 3. Dönem nimfler görülmeye başlandığı ve sürgünlerin % 15’ ten fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Bağ-İkinoktalı kırmızıörümcek: Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşiğin üzerinde çıkarsa, ikinci uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan uygulamalarda, kullanılan akarisitin bekleme süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonra da uygulama yapılabilir.

Pamuk Kırmızıörümceğe karşı; Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Gül (süs bitkisi) Pamuk kırmızıörümceğine; Bir yaprakta ortalama 10 adet kırmızı örümcek bulunduğunda uygulama yapılır.

Karanfil (süs bitkisi) Kırmızıörümceğe karşı; Süs bitkisi ekim alanları sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında kırmızıörümcek aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde ilaçlı mücadele sadece buralarda, genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandığında tamamı ilaçlanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Kuvvetli alkali özellik gösteren bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmak isteniyorsa bir ön karışım testi yapılmalıdır.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 g * 40 Adet - 500 g * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor