Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

ATRASAF SÜPER WG

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: % 6.75 Propoxycarbazone-sodium + %4.5 Mesosulfuron-methyl + %9 Mefenpyr-diethyl (safener)
Formülasyon Şekli: Suda Dağılabilen Granül (WG)
Kimyasal Grubu: B ; B,2

BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU

 

 

 

 

 

 

BUĞDAY

Tilkikuyruğu

(Alopecurus myosuroides)

Kısır yabani yulaf

(Avena sterilis)

 Kısa başaklı kuşyemi

(Phalaris brachystachys)

20 ml/da + 100 ml/da Yayıcı Yapıştırıcı

 

 

 

 

Buğdayın kardeşlenme,  yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde

(2-6 gerçek yaprak)

İtalyan çimi

(Lolium multiflorum)

25 ml/da + 100 ml/da Yayıcı Yapıştırıcı

Püsküllü çayır

(Bromus tectorum)

30 ml/da + 100 ml/da Yayıcı Yapıştırıcı

(*) Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka Yayıcı-yapıştırıcı ile birlikte kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ve yayıcı yapıştırıcı önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.  Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Atrasaf Süper WG yabancı otların yaprakları ve kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk hava, kuraklık ve aşırı yağışın neden olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir.

Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta, bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı gruplardan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması,kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

Münavebe ürünlerinde dikkat edilecek hususlar:

Atrasaf Süper WG uygulandıktan 1 yıl sonra mısır,ayçiçeği,haşhaş,şeker pancarı ekilebilir. Diğer ürünler için firmaya danışınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

ATRASAF SÜPER WG, organik fosforlu insektisitler  ile karıştırılmaz. Diğer karışımlar için firmaya danışınız.


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor