Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

METAM FLUİD

Ürün Grubu: Fumigant
Aktif Madde: 500 g / L Metam Sodium
Formülasyon Şekli: Suda Çözünen Konsantre (SL)
Kimyasal Grubu: Z

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

 

Uygulama Dozu

 

 

 

Domates

(sera)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

 

100 l/ da

(Solarizasyon ile)

Solgunluk ve Kök Çürüklüğü

(Fusarium oxysporum, Fusarium solani)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

60-125 ml/m2

(Solarizasyonsuz)

Yabancıot tohumları

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Kalibrasyonu:

Damlama sulama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10’u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ miktarı belirlenir.

Uygulamaya Hazırlama:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

Uygulama Ekipmanın Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra tank temiz su ile doldurularak sistem çalıştırılır. Tankın ve damlama sulama sisteminin temizlenmesi sağlanır.

Kullanıldığı Yer ve Zararlı Organizmalar:

Metam Fluid, Her çeşit toprakta kullanılmakla beraber özellikle sera saksı ve fidelik topraklarının, kök ve tohumlara arız olan fungal hastalıklara nematodlara ve yabancı ot tohumlarına karşı dezenfeksiyonunda, bitki olmadığı zamanlarda toprağa tatbik etmek suretiyle kullanılır. Seralarda ve fide yastıklarında, beher m2 ye 60-125 ml dozda kullanılır.

KULLANMA ŞEKLİ: Metam Fluid seralarda toprak fumigasyonu için kullanılır. Sera toprağı sürülerek gevşetilir ve tesviye edilir. Çiftlik gübresi ve yeşil gübre, hangisi kullanılıyorsa, fumigasyondan önce toprağa gömülür. Fumigasyon işi ekim- dikimden 3-4 hafta önce yapılmalı ve toprak fumigasyonundan evvel tavında olmalıdır.

1-Solarizasyon ile Uygulama; Toprak yüzeyi şeffaf plastik örtü ile gaz kaçmayacak şekilde iyice kapatılır. Sonra bitki koruma ürünü damlama sulama sistemi ile toprağın 20-25 cm derinliğine inecek şekilde uygulanır. Solarizasyon uygulaması en az 4-6 hafta devam eder.

2-Solarizasyonsuz Uygulama; Toprak yüzeyi şeffaf plastik örtü ile gaz kaçmayacak şekilde iyice kapatılır. Bitki koruma ürünü damlama sulama sistemi ile toprağa verilir. 15-20 gün örtülü şekilde bekletilir. Uygulama yapılan seranın naylonu veya camları mutlaka kapatılmalı, alan dışına gaz çıkışı engellenmelidir.

Tere Testinin Yapılışı: Seradan belirli aralıklarla az miktarda toprak numuneleri alınır ve alınan topraklar birbirine karıştırılır. Bu karışım bir kavanoza konur ve tere tohumu ekilir. Eğer tere tohumları 2-3 günde çıkış yaparsa, toprak ekim ya da dikime hazır demektir. Şayet tere tohumları çıkış yapmazsa, toprak tekrar havalandırılmalı ve tere tohumları çıkış yapana kadar beklenmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer tarım ürünleri ile karıştırılarak kullanılamaz.

Önemli Not: Sadece yetiştiricilik yapılacak olan seranın dezenfekte edilmiş olması yeterli olmaz. Fidelerin yetiştirildiği yastıklarında aynı işlemlere tabi tutulması gereklidir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 25 L* 1 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor