Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TORONTO

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 200 g/l Proquinazid
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: E1,13

 

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

*Bağ

Külleme 

(Erysiphe necator)

25 ml/100 L su

28 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda Külleme (Erysiphe necator) hastalığına karşı tavsiye dozunda ve koruyucu olarak (hastalık belirtileri görülmeden) kullanılmalıdır.

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

TORONTO diğer bitki koruma ürünleri ile geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın bağda güvenliliği küçük çapta bir uygulama ile denenmelidir. Daha fazla bilgi için ruhsat sahibi ya da satıcı firmaya danışınız.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor