Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

KOBUZ 100 EC

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 100 g / L. Penconazole
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: G1,3
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

*BAĞ

Bağ küllemesi

(Erysiphe necator)

25 ml /100 L su

21 gün

GÜL

(Süs bitkisi)

Gül külleme

(Sphaerotheca pannosa var. rosae)

25 ml/100 L su

14 gün

TÜTÜN

Tütün külleme

(Erysiphe cichoracearum)

35 ml/100 L su

35ml/da

14 gün

DOMATES (sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

50 ml/100 L su

 

7 gün

DOMATES

(tarla)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

50 ml/100 L su

7 gün

BİBER

(sera)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)

50 ml/100 L su

 

7 gün

PATLICAN

(sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

50 ml/100 L su

 

7 gün

HIYAR

(sera)

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

 

50 ml/100 L su

 

 

7 gün

KORNİŞON

(sera)

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

50 ml/100 L su

7 gün

ÇİLEK

 

Külleme

(Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae)

 

50 ml/100 L su

 

 

7 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Gülde Külleme (Süs bitkisi): Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi kaplanmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre 14 gün ara ile uygulamalar tekrarlanabilir.

Tütün Külleme: Uygulama yaprağın alt ve üst yüzünde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamalara başlanır. Tek uygulama yeterli olabilir. Epidemi devam ederse 2. ve 3. uygulama 7-10 gün ara ile yenilenir.

Domates(tarla-sera), Biber(sera), ve Patlıcan(sera) Patlıcangillerde Külleme: Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Hıyar (sera) ve Kornişon (sera) Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C nin üstünde ve orantılı nemin de % 50' nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Çilekte Külleme: 1. Uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. 2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürünlerin etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamalara 10 gün ara ile devam edilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: KOBUZ 100 EC’nin etkinliği kendinden sonra uygulanan veya depo karışım yapılan bitki koruma ürünlerinden etkilenmez. İhtiyaç duyulduğunda, karışım halinde kullanılacak bitki koruma ürünü ile fiziksel yönden karışma durumu bu ürüne az miktarda KOBUZ 100 EC ilave edilerek  kontrol edilmesi önerilir. 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 ml * 50 Adet
  • 250 ml * 40 Adet
  • 500 ml * 20 adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor