Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

İNVESTO 100 SC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 100 g/L Spirotetramat
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: 23
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki adı Zararlı organizma adı Uygulama dozu ve dönemi Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 100 ml/100 l su (nimf-ergin) 21 gün
Elma Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) 50 ml/100 l su (nimf-ergin) 21 gün
Şeftali Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 75 ml/100 l su (nimf-ergin) 21 gün
Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) 75 ml/100 l su (larva)
Marul Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 75 ml/da (nimf-ergin) 7 gün
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)
Marul yaprakbiti (Nasonovia ribisnigri)
Domates (sera) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)  100 ml / 100 l su(larva - pupa) 3 gün
Biber (sera) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)  100 ml / 100 l su(larva - pupa) 3 gün
*Bağ Unlubit (Planococcus citri) 100 ml/100 l su (nimf-ergin) 14 gün
Domates (tarla) Patates yaprakbiti (Macrosiphum euphorbiae) 75 ml/da (nimf-ergin) 3 gün
Patlıcan (sera) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)  100 ml / 100 l su(larva - pupa) 3 gün
Pamuk Pamuk yaprakbiti(Aphis gossypii) 100 ml/da (nimf-ergin) -
Karpuz  Pamuk yaprakbiti(Aphis gossypii) 75 ml/da (nimf-ergin) 3 gün
**Turungiller Turunçgil unlubiti (Planococcus citri)

100 ml/100 l su

nimf-ergin
14 gün

Sarı kabuklubit (Aonidiella citrina)

75 ml/100 l su

nimf-ergin

Kırmızı kabuklubit (Aonidiella aurantii)

Pamuk yaprak biti  (Aphis gossypii)

Turunçgil yeşil yaprakbiti (Aphis citricola)

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4'ünün kanatlı forma dönüşmesine değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Karpuz- pamuk yaprakbiti, Marul- pamuk yaprakbiti, Domates (tarla)- patates yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Domates (sera), Biber (sera), Patlıcan (sera) tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklarından olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Bağda unlubite karşı mücadele iki devrede yapılır: 1. devrede asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubit'in yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. 2. devrede unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede uygulama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak zorunludur.

Pamuk-Pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyretilmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Turunçgillerde unlubitine karşı meyveler yaklaşık fındık büyüklüğünde iken 100 meyvede zararlı ile bulaşık meyve oranı %15 ise ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgillerde yaprakbitlerine karşı ilaçlama mart ve nisan aylarında ağır (bir ağaçta ortalama %15'den fazla sürgün bulaşıksa) bulaşma görüldüğünde yapılmalıdır.

Turunçgillerde kabuklubitlere karşı yaprak başına düşen canlı nimf ve ergin sayısı A.citrina'da 20'den, A.aurantii'de için ise veya 100 yaprağa düşen canlı nimf ve ergin sayısı 50'den fazla ise ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama yazın eşeysel çekici tuzaklarda ergin sayısı maksimuma ulaştığında ilk hareketli nimfler görüldükten yaklaşık 15 gün sonra yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılacaksa bir ön karışım testi ve fitotoksite testi yapılmalıdır.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor