Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

ACTİVİZİM 50 EC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 500 g/L pirimiphos-methyl
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: 1B

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama  Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile

Hasat Arasındaki Süre

PAMUK

Tütün beyazsineği 

(Bemisia tabaci)

200 ml/da

(larva, ergin)

4 gün

LAHANA

Lahana güvesi

(Mamestra brassicae)

150 ml/da  (larva)

4 gün

FASULYE

Bakla yaprakbiti

(Aphis fabae)

100 ml/100 l su

(nimf, ergin)

4 gün

DOMATES

Yaprakbitleri

(Aphis spp.)

100 ml/100 l su

(nimf, ergin)

4 gün

HIYAR

Yaprakbitleri

(Aphis spp.)

100 ml/100 l su

(nimf, ergin)

4 gün

KORNİŞON

Yaprakbitleri

(Aphis spp.)

100 ml/100 l su

(nimf, ergin)

4 gün

 

BOŞ AMBAR UYGULAMASI

Patates güvesi

(Phthorimaea operculella)

Buğday biti

(Sitophilus granarius)

Baklagil tohum böcekleri

(Bruchus spp.)

Kuru meyve güvesi

(Plodia interpunctella)

Arpa güvesi

(Sitotroga cerealella)

Kırma biti

(Tribolium confusum)

Pirinç biti

(Sitophilus oryzae)

 

300 ml/100 m2

alana

 

 

UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:

Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanda yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Lahana güvesine karşı ergin çıkışları görüldükten sonra tarlada tesadüfi olarak 50-100 bitki kontrol edilerek yumurta ve larva aranır. 100 bitkide 5 tanesi bulaşık olursa kimyasal mücadele uygulanır.

Yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda gidilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise kimyasal mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoid ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği gözlenmelidir.

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır. Ürün depoya konulmadan 20-25 gün önce uygulanır.

 

ACTİVİZİM 50 EC' nin mide ve temas yoluyla etkisinin yanında kuvvetli bir fumigant etkisi de vardır. Sırt atomizörleri, sırt tulumbaları, traktöre monte edilebilen pülverizatörlerle tatbik edilebilir. Boş ambarların dezenfeksiyonunda ambarlar iyice süpürülüp, temizlendikten sonra tavan, taban dahil bütün satıhlara iyice uygulama yapılmalılıdır. Tarlada yapılacak olan uygulamalar zararlının durumuna göre 7–14 günde bir tekrarlanmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

ACTİVİZİM 50 EC ilacı birçok insektisit ve fungisitle karışabilirse de büyük miktarlarda karışımlar hazırlanmadan önce basit karışım testleri yapılması tavsiye edilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 200 m l* 40 Adet
  • 500 ml * 20 Adet
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor